Shabaan

Dit is de 8ste maand van de islamitische kalender. In deze maand geeft Allah جل جلاله ons mogelijkheden om onze zondes vergeven te laten worden. Onze geliefde Profeet Muhammad صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: ‘Rajab is de maand van Allah, Sha’baan is mijn maand en Ramadaan is de maand van mijn Ummah. Sha’baan verwijderd de zondes en Ramadaan zuivert de vroomheid.’ ‘Tussen Rajab en Ramadaan is Sha’baan. De mensen zijn onbewust van de waarde van deze maand, terwijl in deze maand de daden van de mensen bij Allah جل جلاله worden gepresenteerd. Daarom wil ik dat wanneer mijn daden bij Allah worden gepresenteerd, ik in staat van vasten ben.’ De Profeet صلى الله عليه وسلم zegt: ‘Allah Ta’aala kijkt op de 15e nacht van Sha’baan (Shab-e-Baraat) met een extra vergevingsgezinde blik op de wereld neer en vergeeft meer mensen uit mijn Ummah dan dat er haren zijn op de geiten van de Banu-Kalb stam.’ Deze 15e nacht heet Shab-e-Baraat. In deze nacht werd de Heilige Quran van Louh-e-Mahfooz naar de laagste hemel neergezonden.

Download hier het document met Nafl gebeden en Dua Niesf-ul-Sha’baan.

Speciale Nafl gebeden

  • 100 rakaah nafl: Degene die in de nacht van Shab-e-Baraat 100 rakaah nafl bidt (op de gebruikelijke wijze), Allah جل جلاله zal 100 engelen naar die persoon sturen. 30 engelen brengen het goede nieuws van het Paradijs. 30 engelen brengen het goede nieuws dat de persoon gered is van het Hellevuur. 30 engelen beschermen de persoon van wereldse problemen. En 10 engelen beschermen de persoon tegen de verleidingen van de Shaytaan.
  • 12 rakaah nafl: Dit dient gebeden te worden op de eerste nacht van Sha’baan. In elke rakaat dient na Surah al-Fatihah 5x surah al-Ikhlaas gereciteerd te worden. Beloning: Allah جل جلاله zal de persoon de beloning geven van 12000 martelaren en de beloning van 12 jaren aanbidding en Hij zal de persoon zuiveren van zondes.
  • 10 rakaah nafl: Dit dient gebeden te worden in de nacht van Shab-e-Baraat. In elke rakaat dient na Surah Al-Fatihah 11x surah al-Ikhlaas gereciteerd te worden. Beloning: Allah جل جلاله zal de zondes van de persoon vergeven en de persoon zegenen in leeftijd.
  • 8 rakaah nafl: Dit dient gebeden te worden in de nacht van Shab-e-Baraat. In elke rakaat dient na surah Al-Fatihah 10x surah al-Ikhlaas gereciteerd te worden. Beloning: Na de dood zal Allah جل جلاله ontelbaar engelen in de persoons graf sturen, deze engelen zullen de persoon beschermen van de straf van het graf en ze zullen de persoon het goede nieuws van het Paradijs geven.
  • Tasbieh: Degene die op de 14e van Sha’baan rond de tijd van zonsondergang 40x reciteert: laa hawla wa laa quwwata illaa billahil’aliyyil’aziem en 100x durood sharief reciteert (salat-alan-nabi), Allah جل جلاله zal van die persoon 40 jaren van zonde vergeven.

Belangrijke data

02 Shabaan: Jaume Wisaal Imaam-e-Azam Abu Hanifa رضي الله عنه
15 Shabaan: Lailatul Bara’ah (Shab-e-Baraat)