Zul Hijja

In deze maand vindt de bedevaart, de Hajj, plaats. Onze geliefde profeet Mohammad صلى الله عليه وسلم zei: “Wie van jullie de tijd en moeite neemt om op de nachten van Eid-ul-Fitr (suikerfeest) en Eid-ulAdhaa (offerfeest) ibaadat te doen (gebeden te verrichten), dan waarlijk, hun harten zullen eeuwig stralen en eeuwig leven na degene zijn dood. Wie op de 8ste, 9de en 10de van Zul-Hijjah, de 1ste nacht van Shawwaal en de 15de van Sha’baan standvastig is in het doen van ibaadat, op hem zal het Paradijs Waajib worden gesteld.”

Speciale Nafl gebeden

De speciale ibaadat voor de 10de van Zul-Hijjah is 2 rakaah Nafl namaaz. In elke rakat leest men eerst surah Al-Fatiha gevolgd door 15x surah Al-Ikhlas en 15x surah Al-Falaq. Na het gebed reciteert men 3x Ayat-ul-Kursi gevolgd door 15x Istighfaar (Astaghfirullah). Te beëindigen met du’aa waarin men vraagt naar succes in de huidige wereld en in het hiernamaals. In shaa Allah wordt uw du’aa verhoord!

Belangrijke data

09 Zul Hijja: Yaumul Hadj/Woqufe Arafat
10 Zul Hijja: EID-UL-ADHA (Baqra’eed/Qurbani)
18 Zul Hijja: Jaume Wisaal Khalifa-e-Salis Hazrat-e-Usman/SadrulAfzal رضي الله عنه
26 Zul Hijja: Jaume wisaal Hazrat Syedna Umer Farooq رضي الله عنه