Zul Qadah

Belangrijke gebeurtenissen

  • Allah جل جلاله beloofde Profeet Musa Alaihissalaam hem in deze maand de Torah te schenken.
  • Op de 5de van deze maand zijn Sayyiduna Ibrahim alaihissalaam en Sayyiduna Isma’iel alaihissalaam begonnen de Heilige Kaa’ba te bouwen.
  • Op de 14de van deze maand kwam Sayyiduna Yunus alaihissalaam vrij uit de maag van de walvis.

Speciale Nafl gebeden

  • 4 rakaah nafl: Dit dient gebeden te worden op de eerste nacht van deze maand. In elke rakaat dient na Surah al-Fatihah 33x Surah al-Ikhlaas gereciteerd te worden. Beloning: Allah جل جلاله zal een prachtige paleis in het Paradijs bouwen voor de persoon.
  • 4 rakaah nafl: Dit dient gebeden te worden op elke vrijdag na het Jumu’ah gebed. In elke rakaat dient na Surah al-Fatihah 33x Surah al-Ikhlaas gereciteerd te worden. Beloning: Allah جل جلاله zal deze persoon de zegeningen geven van het voltooien van een Hajj en een Umrah.

Belangrijke data

02 Zul Qadah: Jaume Wisaal Sadrush Sharia Amdjad رضي الله عنه
27 Zul Qadah: Jaume Wisaal Pir Djamaat Ali Shah رضي الله عنه