Jumadal Ula

De vierde khalifa van Islam, Sayyiduna Ali radi Allahu ‘anhu is op de 8ste van deze maand geboren.

Salaat ul Israar

Sayyiduna Sheikh Abdul Qadir Jilanu radi Allahu ‘anhu vertelt: dit is een nafl gebed en het is een gebed waarmee hulp gevraagd kan worden om de moeilijkheden in het leven te vergemakkelijken. Het gebed dient gebeden te worden na de 2 rakaat sunnah van salaat-ul-Maghrib. Het is aangeraden om voor het verrichten van dit gebed opnieuw de wudu te verrichten en om sadqa te geven. Dit levert meer kans op voor acceptatie van het gebed en vervulling van uw du’aa.

Bid 2 rakaat nafl met de intentie om Allah tabaraka wa ta’aala te plezieren en om dichterbij Hem te komen.

In elke rakaat dient 11x surah al-Ikhlaas gereciteerd te worden (na surah al-Fatihah). Na het gebed dient men op te staan met het gezicht nog steeds gericht naar Kabaa sharief en 1x surah al-Fatihah te reciteren en 7x Ayat-al-Kursi. Hierna dient het volgende gereciteerd te worden: ‘Allahumma salli ‘alaa sayyidinaa wa mawlaanaa Muhammadin ma’dan-il-juudi wal karami wa aalihee wa abnihil-kareemi wa ummatihil-kareem. Yaa akram-al-akrameen wa baarik wa sallim.’Hierna richt u uw hart tot Medinat-ul-Munawwarah en reciteert u het volgende 11x: ‘Yaa RasulAllah yaa NabiyyAllah aghisnee wamdudnee fee qadaa’i haajaatee. Yaa qaadiyalhaajaat’Hierna dient men vanaf zijn plek 11 stappen richting Baghdad Sharief te nemen. Bij elke stap dient men heel nederig en respectvol te zijn en bij elke stap dient gereciteerd te worden: ‘Yaa Ghaus-as-saqalain. Yaa kareemat-tarafain. Aghisnee wamdudnee fee qadaa’i haajaatee. Yaa qaadiy-al-haajaat.

Vervolgens dient de volgende smeekbede, tot Allah Tabaraka wa ta’aala gericht, 3x gereciteerd te worden: ‘Yaa arham-ar-raahimeen Yaa badee-‘as-samaawaatee wal-ard, Yaa zal-jalaali wal ikraami bijaahi sayyid-il-mursaleen wabijaahibnihi haaz-as-sayyid-il-kareemi ghausinal-‘a’zam radhiyallahu ta’aalaa ‘anhu.’ Hierna dient men in zijn smeekbede aan Allah Tabaraka wa ta’aalaa te vragen wat hij/zij nodig heeft/wenst. Zeg 3x keer ‘Ameen’ en reciteer hierna nog 3x durood (salat-alan-Nabi). In shaa Allah zal uw du’aa verhoord worden en worden uw moeilijkheden verholpen en uw leven vergemakkelijkt!

Belangrijke data

06 Jumadal Ula: Jaume Wisaal Huzoor Mudjahid-e-Milat Maulana Habibur Rahman Qadri رضي الله عنه
17 Jumadal Ula: Jaume Wisaal Hudj-ja-tul-Islaam Maulana Hamid Raza Khan رضي الله عنه