Rabi ul Awwal

De beste dag uit de geschiedenis bevindt zich in deze maand; de dag van de komst van onze geliefde Profeet Muhammad صلى الله عليه وسلم !Maandag 12 Rabi-ul-Awwal is een dag die iedere moslim moet kennen. Onze Profeet Muhammad صلى الله عليه وسلم is de grootste gift van Allah جل جلاله aan ons en tevens is de Profeet صلى الله عليه وسلم als genade voor het hele heelal gestuurd! Om vreugde en dankbaarheid te tonen op deze dag is een opdracht van Allah!

(Surah Younus ayat 58) “(O Profeet) zeg (tegen hun) dat zij op de gunst en genade van Allah Tabaraka wa ta’aala vreugde moeten vieren, dat is beter dan alles wat ze hebben verzameld of zullen verzamelen.”

In deze ayah geeft Allah جل جلاله opdracht om vreugde te vieren op Zijn gunst en Zijn genade (Rehmat). En er is geen twijfel dat de Profeet Muhammad صلى الله عليه وسلم de grootste gunst is die Allah جل جلاله ons heeft geschonken en er is ook geen twijfel dat de Profeet Muhammad صلى الله عليه وسلم genade voor het hele heelal is. Zoals Allah in de volgende ayah heeft vermeld:

(Surah al Ambiya ayat 107) “En Wij hebben U slechts als genade voor de werelden gezonden.”

Het is ons dus opgedragen om op deze bijzonderste dag vreugde te vieren en dankbaarheid te tonen!

Zelfs de oom van onze Profeet صلى الله عليه وسلم ,Abu Lahab, een ergste kaafir, werd bij het horen van de goede nieuws zo blij dat hij zijn vinger wees naar zijn slavin die hem het goede nieuws bracht, en haar vrijheid schonk. Voor deze ene daad uit vreugde, schenkt Allah جل جلاله hem verlichting van zijn straf in zijn graf door elke maandag koud water uit die ene vinger te laten stromen. (Bukhari Sharief)

Subhan Allah! Als dit het geval is voor zo een grote kaafir, wat zal een gelovige dan wel niet voor beloning krijgen voor het uiten van vreugde en dankbaarheid voor de komst van de heilige Profeet صلى الله عليه وسلم !De profeet صلى الله عليه وسلم zelf vastte elke maandag en zei daarover: “Op deze dag ben ik geboren en op deze dag is de heilige Quraan op mij geopenbaard.” Op deze dag moeten wij dankbaarheid tonen en vreugde vieren. Door middel van mehfil-e-naat en mehfil-e-milaad doen wij dat. Op deze manier kweken wij liefde in elkaars harten voor de profeet Muhammad صلى الله عليه وسلم! Deze hele gezegende maand zou doorgebracht moeten worden met het constant sturen van durood en salaam op de profeet صلى الله عليه وسلم .En onze durood en salaam bereiken de profeet صلى الله عليه وسلم zeer zeker en de profeet صلى الله عليه وسلمwordt hier blij van! En wat is er een betere beloning voor een gelovige dan wanneer de profeetصلى الله عليه وسلم blij is met hem/haar!?

~ Nisaar Terie Chahal Pahal Hazaar ‘Eiden Ai Rabie-ul-Awwal ~
~ Sewae Iblies ke Djahaan me Sabhie To Khushiyaan Mana Rahe Hain! ~

Belangrijke data

05 Rabi ul Awwal: Jaume wisaal Hazrat Seydne Imaam e Hassan mujtaba رضي الله عنه
11 Rabi ul Awwal: Jaume Wisaal Imaam Malik رضي الله عنه
12 Rabi ul Awwal: Eid Millaadun Nabi ﷺ
12 Rabi ul Awwal: Jaume Wisaal Imaam-e Ahmed Bin Hanbal رضي الله عنه
22 Rabi ul Awwal: Jaume Wisaal Hazrar Shaikh Abdul Haq Muhaddis Dehalwi رضي الله عنه