Safar

Speciale gebeden

 • 4 rakaah Nafl op de eerste nacht van de maand na salaat-ul-Ishaa: In de eerste rakaah, na surah al-Fatihah dient 15x surah al-Kafiroen gereciteerd te worden. In de tweede rakaah, na surah al-Fatihah dient 15x surah al-Ikhlaas gereciteerd te worden. In de derde rakaah, na surah al-Fatihah dient 15x surah al-Falaq gereciteerd te worden. In de vierde rakaah, na surah al-Fatihah dient 15x surah an-Naas gereciteerd te worden. Na salaam dient enkele keren (3x of meer) het volgende gereciteerd te worden: “Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin” en vervolgens 70x Istighfaar reciteren (Astaghfirullah)

  Beloning: Allah جل جلاله zal de persoon redden/verlossen van zijn/haar problemen en moeilijkheden gedurende deze hele maand!

 • Tasbieh gebed: De Profeet صلى الله عليه وسلم zegt over dit gebed: “Als het mogelijk is, probeer dit gebed elke dag te bidden. Als dit niet mogelijk is, probeer het dan elke vrijdag te bidden. Als dit ook niet mogelijk is, probeer het dan een keer per maand. Als dit ook niet mogelijk is, probeer het dan eens in het jaar en als zelfs dit niet mogelijk is, bid het dan op zijn minst 1x in je leven.” (Abu-Dawood, Tirmizi) Het gebed bestaat uit vier rakaah en in elke rakaah wordt de volgende tasbieh 75x gereciteerd: “Subhaan-Allahi walhamdulillaahi wa laa ilaaha illallahu wallahu Akbar”
  Dit moet gebeuren op de wijze zoals hieronder uitgelegd:
  • 15x voor surah al-Fatihah en 10x na surah al-Fatihah
  • 10x na de (gebruikelijke) tasbieh in ruku
  • 10x na het zeggen van “Rabbana lak-alhamd”
  • 10x na de (gebruikelijke) tasbieh in de (eerste) sajdah
  • 10x tussen de sujood in
  • 10x na de gebruikelijke tasbieh in de (tweede) sajdah Dit maakt zo een totaal van 75x tasbieh per rakaah.Beloning: Allah جل جلاله zal u al uw zondes vergeven In Shaa Allah!

Belangrijke data

08 Safar: Jaume Wisaal Hazrat Data Ganj Baks Ali Hadjweri رضي الله عنه
25 Safar: Jaume Wisaal Ala Hazrat Imaam Ahmad Raza Khan Mujaddid-islaam رضي الله عنه
28 Safar: Jaume Wisaal Mujaddid-e-Alfasanie رضي الله عنه