Shawwaal

De eerste nacht van deze maand is de nacht van Eid-ul-Fitr en de eerste dag van deze maand is de dag van Eid-ul-Fitr. Deze nacht en dag van Eid zijn zeer verheven en gezegend. Onze geliefde Profeet Muhammad صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: ‘Het Paradijs zal verplicht worden gemaakt voor een persoon die Allah جل جلاله gedenkt in 5 nachten: 8, 9 en 10 Zul-Hijjah, Eid-ul-Fitr en 15 Sha’baan.’ De Profeetصلى الله عليه وسلم Muhammad zei: ‘Degene die Allah جل جلاله aanbidt tijdens de nachten van Eid-ul-Fitr en Eid-ul-Adha, het hart van diegene zal niet sterven op de dag dat de harten van anderen zullen sterven.’ (Ibn Maajah) Sayyiduna Abu Ayyub Ansaari heeft overgeleverd dat de Profeetصلى الله عليه وسلم heeft gezegd: ‘Degene die na de maand Ramadaan 6 dagen Shawwaal vast, het zal voor diegene zijn alsof hij een heel jaar heeft gevast.’ (En degene die hiervan een jaarlijkse gewoonte maakt, voor diegene zal het zijn alsof hij zijn hele leven heeft gevast.)

Speciale Nafl gebeden

  • 4 rakaah nafl: Dit dient gebeden te worden op de eerste nacht van deze maand. In elke rakaat dient na Surah al-Fatihah 21x Surah al-Ikhlaas gereciteerd te worden. Beloning: Allah جل جلاله zal alle deuren van het Paradijs openen voor diegene en alle deuren van de Hell sluiten voor diegene. Deze persoon zal zijn plek in het Paradijs zien nog voordat hij doodgaat.
  • 2 rakaah nafl: Dit dient gebeden te worden op de eerste nacht van Shawwaal. In elke rakaat dient na Surah al-Fatihah 3x Surah al-Ikhlaas, Sx surah al-Falaq en 3x Surah an-Naas gereciteerd te worden. Na salaam ‘SubhaanAllahi walhamdulillaahi wa laa ilaaha illallaahu wallahuAkbar. wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil ‘azeem.’ Beloning: Allah جل جلاله zal de taubah van deze persoon accepteren en zijn zondes vergeven.

Belangrijke data

01 Shawwaal: Eid-UL-FITR
06 Shawwaal: Jaume Wisaal Imaam-e-Bukhari رضي الله عنه
06 Shawwaal: Jaume Wisaal Hazrat Khwaja Usmaan Harooni رضي الله عنه
07 Shawwaal: Jaume Wisaal Hazrat-e-Sha Abdul Aziz Dehalwi رضي الله عنه
15 Shawwaal: Jaume Wisaal Hazrat Ameer Hamza رضي الله عنه